پارسیپ
پرتال پارسی مهندسان برق

نکاتی در خصوص انتخاب کنتاکتور در راه اندازهای مستقیم (ِ Direct On line Starters )

کنتاکتورها معمولا توسط رده بندی AC3 آن ها برای استفاده در راه اندازهای مستقیم انتخاب می شوند که این رده بهره برداری مربوط به راه اندازی یک موتور القایی قفس سنجابی و خاموش کردن تغذیه موتور بعد از رسیدن موتور به حداکثر سرعت خودش است.

دیگر رده های بهره برداری[2] رایج عبارت اند از  AC4  که مربوط به راه اندازی و خاموش کردن یک موتور القایی قفس سنجابی[3] قبل از رسیدن به حداکثر سرعتش است و AC2 که خاموش کردن تغذیه استاتور یک موتور القایی با حلقه لغزان[4] است جایی که مدار راه انداز به طور خودکار مقاومت را برای هر بار استارت وارد مدار روتور می کند.

شکل 1 ، یک راه انداز ستاره – مثلث[5] را نشان می دهد.


شکل 1 – دیاگرام سیم بندی راه انداز ستاره – مثلث

رتبه بندی های لیست شده

این نوع طبقه بندی ها معمولاً برپایه شرایط کارکرد شناخته شده منتشر می شوند :

 • رتبه بندی 1 – دمای محیط[6] خارج از محفظه راه انداز  بین -5 و 35 درجه سانتی گراد به طور متوسط ( حداکثر دما : 40 درجه سانتی گراد)
 • رتبه بندی 2 – رتبه عملکرد که توسط تولید کننده تعیین می شود ، معمولا 120 بار راه اندازی در ساعت.
 • رتبه بندی 3 – چرخه کار یا رده بهره برداری –جدول 1 مقادیر معمول جریان که می بایست هنگام تست آزمایشگاهی و یا هنگام کار استفاده شوند را نشان می دهد. به عنوان مثال ، آیا راه انداز از نوع معکوس کننده است که می بایست موتور را در حداکثر سرعتش معکوس کند یا اینکه عمل معکوس کردن تنها بعد از رسیدن موتور به حالت بی باری اتفاق می افتد؟ در حالت اخیر ، تنها یک کنتاکتور AC3 می تواند استفاده شود.
 • رتبه بندی 4 – زمان افزایش سرعت درایو- قابلیت کنتاکتور در تحمل جریان راه انداز می بایست در نظر گرفته شود.کنتاکتورهای با رده بهره برداری AC3 قادر به تحمل 8 برابر جریان نامی برای حداقل 10 ثانیه هستند .( این قابلیت تا جریان 630 آمپر مصداق دارد.برای جریان های بالاتر ، این قابلیت، شش برابر جریان نامی است.)
 • رتبه بندی 5 – هر گونه الزامات خاص عمر نقطه کنتاکت.
 • رتبه بندی 6 – نوع وسیله محافظتی اتصال کوتاه که می بایست به صورت سری با تغذیه استارتر نصب شود و طبقه بندی نوع محافظت.
 • رتبه بندی 7 – هرگونه الزام تطابق خاص . به عنوان مثال، آیا وسیله محافظ در برابر جریان نشتی وجود دارد که با تشخیص یک وضعیت خطا ،کنتاکتور را در جریانی بیش ازظرفیت آن ، قطع کند؟
 • رتبه بندی 8 – هرگونه الزام خاص در نصب کابل هایی غیر از کابل مسی یا PVC یا نوع عایق لاستیکی به ترمینال های کنتاکتور. به عنوان مثال استفاده از برخی از عایق های دما بالا مانند XLPE به کابل اجازه می دهد در دمایی فراتر از انتظار تولید کننده استفاده شود.
Utilization categoryCurrent as multiples of operational current (Ie)
Normal operationProving operation
makebreakmakebreak
AC1 – Non-inductive or slightly inductive loads such as furnaces and heating loads111.51.5
AC2 – Starting of slip ring motors. Plugging with rotor resistance in circuit2.52.544
AC3 – Starting of cage motors, switching of motors during running61*108
AC4 – Starting of cage motors, plugging inching

جدول 1 – رده های بهره برداری کنتاکتور

تمام آزمون ها در ولتاژ تغذیه برای یک عملکرد عادی انجام می شوند به جز مواردی که در ذیل نشان داده شده و نیز موارد در ولتاژ 105% برای عمکلرد اثباتی. برای جزییات کامل و ضرایب توان و … به استانداردهای IEC 947/BS EN60947 مراجعه کنید.

 • در 17% ولتاژ تغذیه

هر کدام از موارد بالا نیاز به توجه ویژه داشته و ممکن است نیاز باشد کنتاکتوری با رده بهره برداری بالاتر از AC3 انتخاب شود.کنتاکتورهای نهایی یا در خط فرمان که در استارترهای اتو ترانسفورمر استفاده می شوند (شکل 2) می بایست رده بهره برداری AC3 داشته باشند. کنتاکتورهای ستاره یا میانی می بایست مطابق پیشنهادات سازنده انتخاب شوند.

برای راه اندازهای استاتور-روتور ، کنتاکتورهای استاتور می بایست با رده بهره برداری AC2 انتخاب شوند. رده بهره برداری رده بهره برداری کنتاکتورهای روتور معمولاً توسط تولید کننده کنتاکتور تعیین می شود.


شکل 2 – دیاگرام سیم بندی ساده شده راه انداز استاتور-روتور ( یا مقاومت روتور)

نکته مهم دیگری که می بایست در انتخاب کنتاکتورها در نظر گرفته شود ، اطمینان از انتخاب سیمی است که می تواند با ترمینال های کنتاکتور انطباق داشته باشد. بیشتر تولیدکنندگان این اطلاعات را همراه با سایز کابل شو های مناسب در کاتالوگ هایشان فراهم می آورند.

برخی از انواع کنتاکتورها در شکل ذیل نشان داده شده اند :

کونتاکتور

مرجع : Handbook of Electrical Installation Practice by GEOFFREY STOKES

 • [1] Direct On line Starters
 • [2] Utilization Category
 • [3] Cage Type Induction Motor
 • [4] Wound Rotor Motor
 • [5] Star-Delta Starter
 • [6] Ambient Temperature

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.