پارسیپ
پرتال پارسی مهندسان برق
آرشیو

کتاب الکترونیک

اصول بنیادی راه اندازهای موتور و کنتاکتورها

راه اندازهای موتور این راهنما درباره راه اندازها است ،تجهیزاتی که استفاده توان الکتریکی در وسایلی مانند موتور را کنترل می کنند.همان گونه که از نامشان پیداست ، راه اندازها ، موتور را راه اندازی می کنند.همچنین می توانند آن ها را

اصول بنیادی کلیدهای اتوماتیک (MCCB)

قطع کننده Circuit Breaker ابتدایی ترین جزء کلیدهای اتوماتیک قسمت قطع کننده است که در واقع مغز یک Circuit Breaker است. کارکرد قسمت قطع کننده ، قطع مکانیزم عملکرد در هنگام اتصال کوتاه یا هنگام اضافه جریان در یک بازه زمانی طولانی تر

کابل کشی

دستورالعمل های کابل کشی این دستورالعمل روشهای کابل کشی را که معمولا در پروژه های صنعتی استفاده میشوند معرفی میکند. این دستورالعمل ها باید همراه با سایر دستورالعملهای نصب تجهیزات و استانداردهای در دسترس مهندسین مورد استفاده قرار