پارسیپ
پرتال پارسی مهندسان برق
آرشیو

ابزار محاسباتی

محاسبه بار الکتریکی و مصرف انرژی یک پنل الکتریکی

نرم افزار مبتنی بر اکسل ارائه شده محاسبات زیر را انجام میدهد: بارهای الکتریکی پیوسته و ناپیوسته هر پنل الکتریکی کل انرژی مصرفی یک پنل ( بر حسب کیلو وات ساعت ) در طول یک روز یا یک ماه اندازه MCB هر انشعاب از مدار اختلاف ولتاژ هر فاز…