پارسیپ
پرتال پارسی مهندسان برق

محاسبات مربوط به راه اندازی موتور

مطالعه موردی راه اندازی موتور برای هر شبکه الکتریکی می تواند با تبدیل شبکه به یک شبکه معادل کوچکتر متشکل از یک منبع (ژنراتور / شبکه)، موتور در حال راه اندازی (بزرگترین موتور)، یک موتور بزرگ در حال کار دیگر و بار توزیع شده انجام شود.

نرم افزار محاسباتی ارائه شده در واقع یک مدلسازی کوچک از شبکه برق است. این نرم افزار میتواند برای مطالعات موردی برای موتورهای مشابه سازگار باشد. و به چالشهای  زیر که همواره در بحث راه اندازی موتورها با آنها روبرو هستیم بپردازد:

1-    بزرگترین موتوری که میتواند با ژنراتور موجود استارت شود کدام است ؟

2-    اندازه ژنراتور ( یا ژنراتورهای موازی شده ) برای بار ها و بزرگترین موتور موجود چقدر باشد؟

3-    دانستن میزان افت ولتاژ در حین راه اندازی موتور و در نتیجه تصمیم گیری برای پارامترهای کلیدی در زمان طراحی. ( مثل حداکثر جربان راه اندازی مجاز )

4-    تصمیم گیری در مورد اندازه و تعداد کابلها

نکته ها :

1-    تجزیه و تحلیل راه اندازی موتور معمولا برای بزرگترین موتور متصل به یک سوئیچ انجام می شود.

2-   در بدترین حالت تجزیه و تحلیل راه اندازی موتور با در نظر گرفتن ضعیفترین منبع، در محاسبات انجام می شود.

3-    با در نظر گرفتن دو واقعیت فوق، هر شبکه الکتریکی داده شده – که در آن تجریه و تحلیل راه اندازی موتور الزامی است.- می تواند به یک شبکه ساده متشکل از یک منبع (ژنراتور یا شبکه)، موتور در آستانه راه اندازی  (بزرگترین موتور)، موتور ( یا موتورهای)  در حال کار – که اندازه آنها برابر یا کوچکتر از موتور در حال راه اندازی است- و بارهای دیگر خلاصه شود و سپس با نرم افزار موجود مورد محاسبه قرار گیرد.

4-   مدلسازی

این نرم افزار مبتنی بر اکسل به کاربر اجازه میدهد یک شبکه را به صورت زیر مدلسازی کند:

1-4-  ژنراتورها :

مشخصات ژنراتور باید وارد شود. اگر بیش از یک ژنراتور از کلاسهای یکسان وجود دارد میتوان به سادگی آنها را بایکدیگر موازی و مدل کرد.

 

2-4- شبکه :

مشخصات شبکه باید وارد شود.

3-4– ترانس ها :

مشخصات ترانسفورماتور باید وارد شود. اگر بیش از یک ترانسفورماتور  از کلاسهای یکسان وجود دارد میتوان به سادگی آنها را با یکدیگر موازی کرد.

 

 

4-4- منبع تغذیه

نرم افزار یک ژنراتور یا شبکه را به عنوان منبع اصلی تغذیه در نظر میگیرد.” منبع برای تجزیه و تحلیل راه اندازی موتور” را می توان با استفاده از منوی کشویی انتخاب کرد. این موضوع به صورت خودکار شبیه سازی سوئیچ کردن “ON” یا “OFF” قطع کننده مربوطه را شبیه سازی می کند.

5-4- راه اندازی موتور :

مشخصات بزرگترین موتور متصل به سوئیچ باید وارد شود.

 

6-4- موتورهای در حال کار :

مشخصات مربوط به موتور دوم ( یا موتورهای دیگر ) در حال کار که متصل به سوِییچ هستند باید وارد شود. این مدل میتواند توسط مهندسین جهت محاسبه افت ولتاژ در هر نقطه از ترمینالهای ریموت موتورها نیز استفاده شود.

7-4- بارهای توزیع شده :

جزئیات بار باقی مانده در تابلو را میتوان به عنوان بار توزیع شده در نظر گرفت. درصدی از بارهای موتوری باید به عنوان بار الکتریکی ثابت در نظر گرفته شود. و درصد بار باقیمانده باید به عنوان بار امپدانس ثابت برای محاسبه مدل شود.

8-4- در نظر گرفتن خطای ولتاژ

اگر مقدار ولتاژ باس از ولتاژ اندازه گیری شده در محل ترمینالهای ورودی ژنراتور خیلی متفاوت است. خطا در ورود داده های ولتاژ ورودی باید برجسته شود.

این نرم افزار مبتنی بر اکسل شامل دو صفحه است:

–  صفحه مقدمه یادداشتهای توضیح در مورد نرم افزار مبتنی بر اکسل، نحوه محاسبه و خلاصه در مورد نرم افزار و ….

–  صفحه ای با عنوان محاسبات راه اندازی موتور که اطلاعات در آن وارد می شود و محاسبات صورت میگیرند.

دانلود کنید


Motor-Starting-Calculation-Rev1.xls
دریافت فایل نوع فایل:
xls
حجم فایل:
۱۰۴ KB
تعداد دانلود:
143 دانلود ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.